Grupul de Lucru pentru Certificari ”Cladiri verzi”

ianuarie 23, 2015 la 4:01 pm | Publicat în Demersuri Legislative | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

Poziție comună a specialiștilor activi în Cluj Napoca
LEED & BREEAM

Către Primarul Municipiului Cluj-Napoca, în calitatea lui de iniţiator al proiectului de HCL,

În perioada 15.01 – 19.01, au avut loc consultări între experţi în urma cărora s-a adoptat o poziţie comună cu privire la schema de ajutor de minimis pentru clădiri certificate “verzi”. Participanţii sunt specialişti BREEAM/LEED activi în Cluj Napoca și alte orașe din țară, după cum urmează (in ordine alfabetică):

 1. Oana ADJUDEANU, LEED AP, COLLIERS International Romania
 2. Dr. ing. Adrian BUICA, LEED, BREEAM, Transparency SRL
 3. Șef lucr.univ.dr. ing. Cristiana CROITORU, BREEAM International, BREEAM In Use auditor, SUSTAINABLE Building Romania
 4. Drd. ing. Angel DOGEANU, BREEAM International, VEST KLIMA Intalmac
 5. Eric JOHNSON, BREEAM AP, BREEAM International, BREEAM In Use, LEED AP, GREEN Future
 6. John Lyons MCIArb, BREEAM International, BREEAM In Use, LEED, AQUARIUS Group
 7. Conf.univ.dr. ing & econ. Catalin LUNGU, BREEAM International, Vitastal | Presedinte -Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania – AIIR
 8. Razvan NICA, BREEAM AP, BREEAM International, BREEAM In Use auditor, LEED GA, BUILD GREEN Romania
 9. Drd. arh. Adrian POP, BREEAM International, BREEAM In Use auditor, LEED GA, Adrian Pop Architecture Office
 10. Dr. Stephen SCRIVENS, BREEAM International, BREEAM In Use auditor, SiteTehchnology
 11. Ing. Alexandra STOICA, BREEAM International, BREEAM In Use auditor, LEED GA, DAS Engineering

Menţionăm că dintre specialiştii menţionaţi mai sus doar dl Adrian Pop şi dna Alexandra Stoica, au participat la dezbaterea publică din 8 ianuarie 2015.

În urma dezbaterii desfasurate in cadrul Grupului de Lucru pentru Certificări, specialiştii au concluzionat ca fiind absolut necesară prioritizarea fondurilor pentru construcţii noi şi renovarea clădirilor existente după cum urmează:

-70% din bugetul total alocat anual pentru categoria “Constructii noi sau Reabilitarea Clădirilor Existente”:

Nivel 1: 75% BREEAM OUTSTANDING, LEED PLATINUM, max 65 000 Euro per imobil/an

Nivel 2: 50% BREEAM EXCELLENT, LEED GOLD, max 45 000 Euro per imobil/an

Nivel 3: 35% BREEAM VERY GOOD, LEED SILVER, max 25 000 Euro per imobil/an

Nivel 4: 20% BREEAM GOOD, LEED CERTIFIED, max 10 000 Euro per imobil/an

-30% din bugetul total alocat anual pentru categoria “Mentenantă si Operarea Clădirilor Existente”:

Nivel 1: 75% BREEAM In Use OUTSTANDING (toate părtile aplicabile), LEED EBOM PLATINUM max 15000 Euro per imobil/an

Nivel 2: 50% BREEAM In Use EXCELLENT (toate părtile aplicabile), LEED GOLD – max 10 000 Euro per imobil/an

Nivel 3: 35% BREEAM In Use VERY GOOD (toate părtile aplicabile), LEED SILVER – max 5 000 Euro per imobil/an

Procentele de 20%, 35%, 50%, 75% mentionate in cadrul celor doua categorii reprezintă reducerea aplicată impozitului pe imobil datorat bugetului local de către fiecare beneficiar in parte.

De asemenea, grupul de specialisti implicati recomandă urmatoarele:

 • În cazul BREEAM In Use, nivelul de certificare va fi cel  obţinut de Part 1 Assets cu condiţia ca Part 2 Management şi Part 3 Operation să fie egal sau cel mult un nivel inferior.

 • Criteriul de departajare al beneficiarilor în cadrul celor doua categorii, “Constructii noi sau Reabilitarea Clădirilor Existente”, respectiv “Mentenantă si Operarea Clădirilor Existente” trebuie să fie punctajul/procentajul indicat în documentul de atestare a certificării clădirii.

 • In cazul in care punctajul/procentajul obtinut in certificatul de “cladire verde” este identic, atunci se impune departajarea in functie de punctajul mentionat in certificatul energetic.

 • Recomandăm ca depunerea dosarelor să poată fi realizată la două termene anuale, respectiv 31.03.2015 si 25.12.2015, cu publicarea in ordinea punctajului obținut a numelor obiectivelor evaluate BREEAM/LEED și a beneficiarilor .

 • Estimăm că toate fondurile alocate in 2015 pentru ambele categorii“Constructii noi sau Reabilitarea Clădirilor Existente”, respectiv “Mentenantă si Operarea Clădirilor Existente” vor fi consumate in acest an. Nu considerăm oportună realocarea fondurilor de la o categorie la cealaltă.

Directiva privind Eficienţa Energetică în prima fază de negociere tripartită la Bruxelles

aprilie 11, 2012 la 1:38 pm | Publicat în Demersuri Legislative | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , , , ,

Astăzi încep negocierile tripartite între Parlamentul European, Comisie Europeană şi Consiliu în vederea obţinerii unui acord asupra textului final al Directivei privind Eficienţa Energetică. Negocierile se anunţă a fi dificile deorece există diferenţe mari între felul în care este văzută Directiva de diferitele părţi implicate. Dacă Parlamentul European îşi doreşte sa transforme Directiva într-un instrument care să impună ţinte obligatorii de economisire a energiei cu 20% până in 2020 şi măsuri clare şi ambiţioase prin care Statele Membre sa atingă aceste ţinte, Consiliul încearcă să evite cât se poate orice măsuri obligatorii.

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) a trimis o scrisoare de poziţie reprezentanţilor guvernamentali prin care cere să sprijine în cadrul negocierilor o variantă ambiţioasă a Directivei, aşa cum este susţinută şi de Parlamentul European, în special în privinţa măsurilor legate de renovarea clădirilor şi finanţarea acestora. Scrisoarea de poziţie descrie pe larg care sunt măsurile ce vor avea un impact asupra clădirilor precum şi argumentele RoGBC pentru susţinerea lor.

Calendarul negocierilor la nivel European:

11 Aprilie – începerea negocierilor tripartite Parlament, Comisie, Consiliu

8 Mai – votul final in Comitetul ITRE din Parlamentul European

Iunie 2012 – Acord informal asupra punctelor majore in Consiliu (asumat de Preşedenţia Daneză)

Septembrie 2012 – vot final in Parlament

Directiva privind Eficienţa Energetică este cel mai important text legislativ care se discută la nivel European în momentul de faţă şi care va avea un impact semnificativ asupra creşterii eficienţei energetice a clădirilor existente.

Discuţii şi prezentări de la conferinţa „Eficiența energetică în construcții, oportunități de piață”

aprilie 11, 2012 la 1:19 pm | Publicat în Demersuri Legislative, Evenimente | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , , , , , , , , ,

Pe 29 martie 2012 a avut loc la hotel Caro conferinţa „Eficienţa energetică în construcţii. Oportunităţi de piaţă”, organizată de revista Bursa Construcţiilor.

Cei interesaţi de măsurile existente şi cele prefigurate pentru a creşte eficienţa energetică a clădirilor au avut ocazia să se pună la curent cu ce este nou in legislaţie la nivel european şi în România şi să afle noutăţi despre diverse materiale de construcţie, metode şi procedee tehnice de construcţie care contribuie la folosirea mult mai eficientă a energiei şi, în consecinţă, la un consum redus.Pe parte legislativă, invitatul Pau Garcia Audí (reprezentantul Comisiei Europene – Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare (EACI), Intelligent Energy Europe) a făcut o prezentare edificatoare a dinamicii obiectivelor stabilite mai ales prin Directiva nr. 2006/32/CE privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice, astfel încât să respectăm ţintele de economisire a 20% din energia previzionată a fi consumată în anul 2020. Dumnealui a pus accentul pe rolul clădirilor in atingerea acestor obiective şi a punctat posibilităţile şi criteriile de finanţare pe care programul Intelligent Energy Europe poate să le ofere, cum ar fi programul Concerto din cadrul iniţiativei Comisiei Europene a Programului Cadru European pentru Cercetare (European Research Framework Programme – Framework Programme 7 (FP7)), care încurajează cooperarea între comunităţi locale, precum şi programul ELENA (European Local ENergy Assistance), care finanţează proiecte care au ca obiect asistenţa tehnică. Am mai reţinut, printre altele, că proiectele eligibile în cadrul FP7 presupun cooperarea a cel puţin trei state din Uniunea Europeană şi că Intelligent Energy Europe nu acorda finanţare pentru investiţii directe.

Domnul Cristian Stamatiade, director al Directiei Tehnice în Construcţii a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a precizat că amendamentele necesare Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, urmare a obligaţiei de transpunere a Directivei 2010/31/UE, au fost deja propuse a fi adoptate de Guvern sub forma unei ordonanţe de urgenţă. Data intrării în vigoare nu se cunoaşte cu exactitate. Printre amendamentele aduse se enumeră: verificarea obligatorie a eficienţei energetice, introducerea unor sancţiuni ori efecte juridice în cazul neobţinerii ori neprezentării certificatului de performanţă energetică (ex.: anularea contractului de vânzare-cumpărare). De asemenea, dl. Stamatiade a pomenit preocuparea ministerului de a instrui formatori referitor la introducerea resurselor de energie din surse regenerabile.

 

În ce priveste preconizata finanţare a proiectelor de eficientizare energetică a clădirilor prin realocarea a până la 360 de milioane de euro din fondurile structurale, rezultatul se lasă aşteptat. Dl. Ionuţ Trincă din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a precizat că deocamdată au avut loc doar discuţii informale despre ce se doreşte de la o schemă de finanţare: care sunt ratele de cofinanţare, categoriile de beneficiari, metode de implementare. Dupa primirea comentariilor din partea Delegaţiei Reprezentanţei Comisiei Europene în România va urma o nouă rundă de discuţii. În ce priveşte fondurile disponibile, dna. Gina Petrescu din cadrul aceluiaşi Minister al Dezvoltării Regionale şi Turismului a dat cateva exemple: 70 de milioane de lei dedicaţi Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, 3 milioane de dolari proveniţi dintr-un grant al Naţiunilor Unite şi al Fondului european de mediu pentru reabilitarea a 40 de clădiri sociale, pentru acordarea de subvenţii în vederea accesării de fonduri în aplicarea OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru achiziţionarea de materiale de construcţie pentru familii sărace din 6 oraşe.

 

Intervenția dlui. Şerban Danciu, de la Institutul European pentru Performanţa Clădirilor (Building Performance Institute Europe – BPIE) s-a axat pe o analiză comparativă a modalităţilor în care ţările membre ale Uniunii Europene înţeleg să definească clădirile cu consum aproape zero de energie: “near zero energy buildings – NZEB”.

 

Consiliul Român pentru Clădiri Verzi – RoGBC a punctat în prezentarea sa noutăţile din legislaţie şi oportunităţile de implicare în negocierile actuale pentru amendarea Directivei privind Eficienţa Energetică ce stau la îndemâna Guvernului României. De asemenea, a prezentat platforma Construction21 care urmareşte promovarea transeuropeană a clădirilor cu performanţe energetice ridicate şi impact redus asupra mediului, prin publicarea de studii de caz relevante.

În cadrul conferinţei au mai susţinut prelegeri şi prezentări: Roxana Clodniţchi (din partea Econet România, iniţiativa coordonată de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană) – modelul Germaniei în ce priveşte eficienţa energetică în construcţii; Aureliu Leca (din partea Asociaţiei Române pentru Promovarea Eficienţei Energetice) – clădirile şi consumul de energie; precum şi firme preocupate de eficienţa energetică în clădiri: Saint Gobain Rigips – soluţie alternativă de termoizolare pentru păstrarea nealterată a faţadelor, Westfourth Architecture – preocupări privind eficienţa energetică în propriile proiecte, Schneider Electric – management energetic de la distanţa, Alukönigstahl – soluţii inovatoare pentru clădiri performante.

În ansamblu, conferinţa a oferit o bună ocazie de a te pune la curent cu tendinţele de reglementare în viitorul apropiat, cu stadiul aplicării legislaţiei în România, cu o serie de posibilităţi de finanţare şi cu oportunităţi de dezvoltare a afacerilor în domeniul eficienţei energetice a construcţiilor.

Articol furnizat de D-na Avocat Luiza Manolea, membru RoGBC.

Noua legislaţie pentru parteneriatul public-privat în România– un drum mai lin pentru construcţiile sustenabile?

noiembrie 5, 2010 la 12:11 pm | Publicat în Demersuri Legislative, Noutati din partea Membrilor | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

Noua lege care reglementează modul în care parteneriatele public- privat se realizează şi desfăşoară în România a fost publicată pe 4 Noiembrie a.c., legea 178/2010 fiind aşteptată de cel puţin doi ani. Fără un instrument juridic dedicat parteneriatelor public- privat, acestea erau imposibil de realizat. Secţiunea din OUG 34/2006 care reglementează concesiunile de lucrări publice era un substitut slab şi ineficient pentru pregătirea parteneriatelor între autorităţile publice şi industrie. Au existat o serie de divergenţe între diferitele părţi interesate (industrie şi autorităţile publice), însă într-un final avem o lege. Rezultatul nu este perfect, dacă luăm în considerare analiza realizată de Luiza Manolea, avocat şi membru activ RoGBC. Normele metodologice urmeaza sa apara in curand si este posibil ca unele nelamuriri din textul legii sa se clarifice ….sau nu. Cu toate acestea, legea adoptată reprezintă un început şi, cel puţin acum, putem începe să discutăm cu autorităţile publice despre un parteneriat public- privat.

Poate nu este o simplă coincidenţă faptul că această lege mult aşteptată a apărut într-o perioadă de recesiune economică. Parteneriatele public- privat reprezintă unelte importante în creşterea dezvoltării economice şi încurajarea inovaţiilor în perioade în care bugetele autorităţilor locale sau publice centrale sunt pe sfârşite. Din moment ce proiectele clădirilor eco se adresează ambelor criterii (stimularea dezvoltării economiei locale şi încurajarea inovării), sperăm să auzim curând despre primele iniţiative ale parteneriatelor public- privat legate de sustenabilitatea construcţiilor în România. Realizarea parteneriatelor public- privat reprezintă o soluţie excelentă pentru autorităţile publice în finanţarea noilor construcţii şi reabilitarea majoră a clădirilor existente, precum şi în folosirea şi implementarea principiilor construcţiilor verzi în acelaşi timp. Există o serie de exemple de succes peste tot în lume şi nu numai în ţări cu tradiţie în construcţiile de o bună calitate, eficiente energetic şi cu un impact redus asupra mediului. În India, CII Sohrabji  Godrej Green Building Center este considerat unul din cele mai bun exemple în ceea ce priveşte parteneriatele public privat ce facilitează promovarea mişcării sustenabile în India. Comisia Europeană de asemenea foloseşte parteneriatele public privat pentru finantarea cercetarii si inovarii in diverse domenii,  inclusiv cel al construcţiilor.

Aşteptăm cu nerăbdare să scriem şi despre primele exemple în România.

Anca

RoGBC sustine adoptarea unei directive mai ambitioase pentru eficienta energetica a cladirilor

septembrie 29, 2009 la 8:57 am | Publicat în Demersuri Legislative | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , ,

Anca Bieru, Director Membership & Public Affairs RoGBC, s-a intalnit ieri la Bruxelles, cu europarlamentarul Adriana Ticau pentru a face lobby pozitiei adoptate de RoGBC privind noua Directiva pentru Eficienta Energetica a Cladirilor.

Consiliul a realizat impreuna cu organizatia WWF Programul Dunare-Carpati o scrisoare de pozitie, pe care au inaintat-o europarlamentarului Adriana Ticau pentru a incuraja sprijinirea unei pozitii progresive a Parlamentului European in negocierile inter-institutionale tripartite care vor incepe in aceasta luna, in vederea obtinerii un acord politic asupra noii versiuni a Directivei privind Eficienta Energetica a Cladirilor.

Mesajul transmis de scrisoare este unul de suport pentru adoptarea “unei variante ambitioase a Directivei, asa cum a rezultat in urma votului din Parlamentul European si de a mentine negocierea la nivel inter-institutional.”

Semnatarii scrisorii sunt de parere ca “acordul rapid asupra Directivei nu ar trebui sa primeze in detrimentul continutului.” De asemenea, sustin cele doua organizatii, “prioritara ar trebui sa fie adoptarea unei versiuni ambitioase care sa contribuie la reducerea cu mai mult de 5% a emisiilor de CO2 si la diminuarea cu mai mult de 6% a consumului final de energie la nivel European.”

Textul scrisorii de pozitie este disponibil pentru lectura aici.

RoGBC semneaza o scrisoare de pozitie privind politicile in domeniul schimbarilor climatice

septembrie 19, 2009 la 1:50 pm | Publicat în Demersuri Legislative, Evenimente | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Rogbc 1Consiliul Roman pentru Cladiri Verzi (Romania Green Building Council – RoGBC), impreuna cu WWF Programul Dunare-Carpati Romania, Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) si Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri (AAEC) au semnat ieri scrisoarea comuna de pozitie privind masurile care ar trebui luate pentru a incuraja eficienta energetica. Documentul, intitulat „Romania si politicile privind schimbarile climatice – Stimuli economici din directionarea catre o economie verde” atrage atentia asupra oportunitatilor economice asociate cu implementarea politicilor de mediu, in special in domeniul constructiilor. De asemenea, scrisoarea sugereaza masuri concrete care, aplicate, ar reprezenta investitii pentru o crestere economica durabila si nu costuri la buget.

Scrisoarea de pozitie atrage atentia asupra oportunitatilor economice asociate cu implementarea politicilor de mediu, in special in domeniul constructiilor. Cateva dintre oportunitatile evidentiate sunt cresterea numarului locurilor de munca, reducerea costurilor cu energia, asigurarea securitatii energetice, cresterea confortului.

De asemenea, documentul sugereaza masuri concrete care reprezinta investitii pentru o crestere economica durabila si nu costuri la buget. Totodata, scrisoarea subliniaza nevoia de actiune imediata pentru trecerea catre o economie „verde”.

Scrisoarea de pozitie este disponibila pentru lectura aici.

BUILD UP – noul portal pentru eficienta energetica a cladirilor

august 4, 2009 la 11:28 am | Publicat în Demersuri Legislative, General, Proiecte de Cladiri Verzi | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , ,

In iunie 2009 a fost lansat un nou portal care furnizeaza informatie la zi legata de Directiva pentru Performanta Energetica a Cladirilor si stiri legate de subiectul eficientei energetice in constructii. De asemenea, portalul creaza comunitati online pe subiecte precum cerintele minime pentru performanta energetica, scheme de certificare, metode de calculare a eficientei energetice a cladirilor, inspectia biolerelor si a instalatiilor de aer conditionat etc. In plus, “Build Up” integreaza cateva instrumente de calculare a performantei energetice si instrumente de design sustenabil.

Exista, de asemenea, o baza de date foarte interesanta cu exemple reusite de economisire energetica. Aceia dintre dumneavoastra care sunt interesati sa afle care sunt studiile de caz postate, sau chiar sa propuna un astfel de studiu, o pot face accesand acest link. Cei interesati sa afle mai multe despre modalitatea de transpunere a directivei pentru performanta energetica a cladirilor si implementarea ei in statele membre ale UE, pot accesa un set complex de studii pe aceasta tema.
Scopul portalului este acela de a inlocui si de a continua diseminarea informatiilor initiata pe platforma EPBD Buildings. Asemenea primului portal, si acesta este finantat prin programul Intelligent Energy Europe.

BUILD UP doreste sa se pozitioneze ca cel mai important instrument de comunicare utilizat de Comisia UE pentru a transmite informatii privind eficienta energetica a cladirilor si a primi feed-back, dar si pentru a interactiona cu factorii importanti de decizie, din domeniu (constructori, autoritati publice la nivel local si national, experti in energie si constructii, utilizatori finali).
Anca Bieru

Noua versiune a programului “Casa Verde” va fi lansata in curand – draftul ghidului de finantare este disponibil pentru comentarii

aprilie 16, 2009 la 2:32 pm | Publicat în Demersuri Legislative | Lasă un comentariu
Etichete: , , , , , ,

Astazi, draftul ghidului de finantare pentru programul “Casa Verde” a fost publicat de Administratia Fondului de Mediu. RoGBC isi propune sa evalueze noul ghid si sa trimita comentarii.  Incurajam toti membrii – in special pe cei cu activitate in domeniul consultantei tehnice si furnizorii de solutii de producere a energiei termice in surse regenerabile – sa analizeze ghidul si sa ne trimita comentarii si sugestii asupra draftului de ghid pana Luni, 27 Aprilie.

Punctele principale ale noului program:

 • Principalii beneficiari ai finantarii sunt autoritatile publice locale si centrale; asociatiile de proprietari sunt de asemenea eligibile
 • Tipurile de proiecte ce urmeaza a fi finantate presupun inlocuirea sau introducerea de noi sisteme de incalzire pentru cladirile publice (cladiri ce apartin de autoritatile publice, spitale, scoli, centre culturale si/sau sociale) sau blocuri de apartamente
 • Bugetul total alocat pentru 2009 este 310.000.000 RON si va fi impartit in 2 sesiuni de finantare /an
 • Nivelul maxim de finantare este de 70% din cheltuielile totale eligibile
 • Principalele categorii de cost eligibile pentru finantare sunt  – cheltuielile prevazute pentru realizarea investitiei conform studiului de prefezabilitate, cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor si incercarilor, TVA-ul, cheltuielile cu consultanta, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, proiect tehnic, publicitate in limita a 6% din cheltuielile eligibile.
 • The financing session will be officially open soon

Draftul ghidului de finantare poate fi descarcat de aici .

Pentru mai multe informatii si comentarii, va rog sa imi trimitei un email la adresa anca.bieru@rogbc.org .

Anca

Comentariile RoGBC la adresa Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Sustenabila

septembrie 5, 2008 la 3:36 pm | Publicat în Demersuri Legislative | Lasă un comentariu
Etichete: , , , ,

Comentariile referitoare la demersurile legislative ale echipei RoGBC au fost integrate in scrisoarea trimisa saptamana trecuta de catre AmCham Romania echipei care recruteaza pentru Strategia Nationala pentru Dezvoltare Sustenabila. In scrisoare, Romania Green Building Council este recunosacut ca fiind furnizorul principal de informatii legate de constructiile sustenabile.

Documentul aferent Strategiei Nationale pentru Dezvoltare Sustenabila  (atat varianta in engleza cat si cea in romana) poate si accesat aici.

Comentariile noatsre pot fi accesate aici.

Doresc sa le multumesc tuturor membrilor din cadrul grupului pentru demersuri legislative pentru implicarea in discutii. Daca doriti sa va implicate in aceasta activitate sau in oricare alta activitate viitoare va rog sa ma contactati la adresa anca.bieru@rogbc.org

Anca

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.